Beleidsplan Stichting OVA

Beleidsplan Stichting OVA

Laatst gewijzigd: 23 juni 2020

Doelstelling Stichting OVA

Doel van stichting OVA is om het leven van mensen met een beperking en ouderen makkelijker te maken. We helpen als het ware mensen met een beperking/ouderen om zich te kunnen redden. Dit doen we met nadruk in ontwikkelingslanden (Afrika). Dit omdat mensen met een beperking in zulke landen vaak geen uitkering, hulpmiddelen en zorg krijgen van het land. Met mensen met een beperking bedoelen we als het ware gehandicapten waarbij gedacht kan worden aan lichamelijke en geestelijke beperkingen, zoals iemand die niet kan lopen of iemand met psychische klachten.

Stichting OVA richt zich voornamelijk op ontwikkelingslanden, omdat de hulp voor mensen met een beperking en ouderen in deze landen erg minimaal is of helemaal ontbreekt. Wij helpen mensen met een beperking en ouderen met hulpmiddelen zoals een douchestoel, elektrische verpleegbed, scootmobiel, medicijnen, operaties, huisaanpassingen en budget geld. De hulpmiddelen kopen we of krijgen we vaak van donateurs die we vervolgens mee zullen sturen met de transporteur. Voor de mensen met een beperking in Nederland organiseren we activiteitendagen met lekkere hapjes aan het eind krijgen de mensen met een beperking een cadeautje. Dit zodat de mensen met een beperking en ouderen ook in Nederland onze steun krijgen erbij te horen in de Maatschappij.

Naast bovenstaande doelstelling is om in de toekomst te groeien om meer donaties te ontvangen. Na het groeien van de stichting willen we verzorgingshuizen in ontwikkelingslanden bouwen die volledig rolstoel toegankelijk zijn. Dit omdat de zorghulp door de overheid in zulke landen zeer beperkt is. In Nederland zijn we van plan om projecten voor mensen met een beperking te steunen. Zoals een school voor mensen met een beperking financieel ondersteunen.

Verrichten werkzaamheden van de stichting

Om goede inzicht te houden op de werkzaamheden is de heer Mohamed Boubaouch de oprichter en bestuurder van de stichting. Als ondersteuning is de heer Brahim el Hattachi zijn secretaris en de heer Achraf Hyati zijn penningmeester. Fairouz Boekhouders doet onze boekhouding. www.webtik.nl heeft onze website gemaakt en doet onze onderhoud. Double M fashion bedrukt en ontwerpt onze kleding. Al deze professionals doen de werkzaamheden 100% vrijwillig voor onze stichting. Naast deze professionals hebben we ook veel mensen die ons contacteren voor vrijwilligerswerk. Kursat Bekir, Mohamed abu abdur Rahim, Amin Zahidi en Alper Sunbul zijn vrijwilligers die zeer actief zijn met Stichting OVA.

Stichting OVA heeft een whatsapp groep waar alles wordt besproken. Naast de whatsappgroep hebben we 1 á 2 keer in de maand een vergadering. Hieronder een aantal voorbeelden van de activiteiten die besproken zijn op de vergadering van Stichting OVA op 20 juni 2020 die de vrijwilligers zullen doen:

 • Barbecuendag voor mensen met een beperking in Nederland;
 • Website bijhouden;
 • Anbi status aanvraag bij de belastingdienst;
 • Een Instagram account maken voor de stichting en beheren;
 • Youtube account maken voor de stichting en beheren;
 • Snappchat maken voor de stichting en beheren;
 • Banner ontwerpen en bestellen;
 • Email maken en beheren;
 • Ophalen van hulpmiddelen;
 • Uitdelen van hulpmiddelen in het buitenland;
 • Het actief zijn in Marokko, Turkije, Pakistan, Egypte, België en Nederland (bij het groeien van de stichting zullen we in meer landen actief zijn);
 • Het zoeken van een gratis of goedkope opslagplek voor de hulpmiddelen van de stichting.

Elke vrijwilliger zal 1 of meer van bovenstaande activiteiten uitvoeren.

Werving van inkomsten

Stichting OVA zal de wijze van realisatie alleen kunnen uitvoeren met donaties die wij ontvangen. Wij zijn dan ook afhankelijk van donaties van vrijwilligers die we ontvangen via social media en mond tot mondreclame. Naast donaties in geld doneren mensen en organisaties ook hulpmiddelen. We leggen veel contacten met organisaties zoals verpleeghuizen die oude hulpmiddelen en hulpmiddelen van overleden personen doneren. Ook doneren mensen hulpmiddelen van een overleden familielid.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting

De bestuurder ‘M. Boubaouch’ en de penningmeester ‘A. Hyati’ zijn verantwoordelijk voor de besteding en het vermogen van de stichting. Beiden overleggen altijd met de andere vrijwilligers en nemen dan de eindbeslissing. Het budget van Stichting OVA is op dit moment 10.113,31 euro. Dit budget wordt gebruikt voor onze 3 projecten in het buitenland en de barbecue dag waar we op dit moment mee bezig zijn met voorbereiden. Hieronder een omschrijving van de projecten:

Project Boubker el Ghalbi:

De heer el Ghalbi is 39 jaar oud en woont in Marokko in Oujda met vrouw en kinderen. Zijn dochter Oumaima is 9 jaar oud en zijn zoon Oualid is 4 jaar oud.

De heer Boubekar is sinds 2017 ziek. Het onderste deel van het lichaam van Boubekar is helemaal verlamd. Hij kan niet meer zelfstandig naar de wc. Hij gebruikt een katheter voor urine en voor zijn ontlasting gebruikt hij incontinentiemateriaal.

De heer Boubekar was een klusser en is in 2017 tijdens het klussen op zijn rug/hoofd gevallen. Hierdoor is hij deels verlamd. Door de ziekte kan hij niet werken en wordt financieel geholpen door zijn naasten. We gaan de heer Boubekar onderstaande geven:

– elektrische rolstoel;
– douchestoel;
– passieve tillift;
– incontinentie materiaal;
– nieuwe kleding voor de kinderen;
– zakgeld.

Project Beghdad

Beghdad heeft lichamelijke beperkingen en is op leeftijd, waardoor hij zeer moeizaam loopt en veel last heeft van vermoeidheid. We hadden de heer Beghdad een rollator gegeven ter ondersteuning bij het lopen, een douchestoel en een po stoel. Beghdad krijgt van ons een scootmobiel, waarbij we erna dit project zullen afsluiten.

Project Yones Mesbah

Yones is een jongen van 13 jaar die met een spierziekte is geboren. Hij loopt zeer mank en korte afstanden. De financiële situatie van dit gezin is slecht, daarom zullen we Yones naast de hulpmiddelen ook financieel ondersteunen. We Zullen Yones onderstaande geven:

– scootmobiel;
– elektrische bed;
– nieuwe kleding;
– geld voor onderhoud van hun huis dat op instorten staat;
– zakgeld voor Yones.

Barbecue dag voor mensen met een beperking

Op zaterdag 8 augustus zullen we een barbecue dag organiseren voor 20 mensen met een beperking, waarbij de nadruk voornamelijk ligt op jongeren. Tijdens deze barbecue dag zullen we leuke activiteiten organiseren voor de mensen met een beperking zoals een informatieve lezing en leuke spelactiviteiten. Als afsluiting zal iedereen een cadeautje krijgen van de stichting.

Bovenstaande activiteiten zal stichting OVA in 2020/2021 uitvoeren. Naast bovenstaande activiteiten zullen we mensen met een beperking en behoeftigen in ontwikkelingslanden voedselpakketten en zakgeld geven. Het aantal is afhankelijk van de donaties die we zullen ontvangen. Indien de stichting ook wat hulpmiddelen zal ontvangen van donateurs zoals douchestoelen en rollators, dan zullen het budget gebruiken voor het transport om naast bovenstaande projecten ook de hulpmiddelen uit de delen. Kortom is onze aanpak en projecten afhankelijk van onze donateurs!

Gegevens OVA:

– Telefoonnummer:                       0640698101
– mail:                                               info@stichtingova.nl
– KvK:                                                77806247
– RSIN:                                              861153030
– Bankrekeningnummer:               NL67 INGB 0006 5205 12, Stichting OVA (Omwille van Allah)

Doneer een vast bedrag per maand